ประกัน/hot-posts

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

ทำไมต้องเปลี่ยนเป็น NEW HEALTH STANDARD วิวัฒนาการทางการรักษาพยาบาลเปลี่ยนไป เช่นการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟื้นใน รพ. ที่เรียกว่า DAY SURGERY ห...

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเบี้ยคงที่ AIA HEALTH HAPPY UDR - UNIT LINK  การซื้อประกันสุขภาพแล้วต้องจ่ายเบี้ยประกันทิ้งและเบี้ยสูงขึ้นมาก  อาจจะทำให...

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เลือกประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด (ตอนที่ 1) การเลือกซื้อสินค้าประกันชีวิตที่ ตรงกับความต้องการ นั้น เราควรต้องศึกษา...

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการเงินอาจไม่สำเร็จเพราะ มี รูรั่ว หลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ แล้วสามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่ก็มีหลาย ๆ ครั้งที่เป้าหม...

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

UNIT LINK ประกันรูปแบบใหม่  ประกันชีวิตที่คุณออกแบบเองได้ ประกันที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้   UNIT LINK หรือ INVESTMENT LINK...