วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ซื้อประกันสุขภาพ ต้องรู้อะไรบ้าง

0

เมื่อเจ็บป่วย ประกันสุขภาพที่เรามีพอหรือไม่?


ซื้อประกันสุขภาพต้องรู้อะไรบ้าง

การซื้อประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่เราปวดหัวกับเงื่อนไขการจ่ายสินไหม และข้อยกเว้นต่าง ๆ มากมาย แล้วเราจะเลือกประกันสุขภาพอย่างไร เพื่อไม่ให้เราชำระเบี้ยประกันแพงเกินความจำเป็น หรือมีความคุ้มครองน้อยเกินไปเมื่อต้องการใช้


 ท่านควรพิจารณาจาก
  1. ลฟ์สไตล์ หรือ รพ. ที่ท่านจะไปรักษาเมื่อเจ็บป่วย เพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละ รพ. ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ท่านสามารถประหยัดเบี้ยประกันที่เกินความจำเป็นได้
  2. การใช้ประกันพื้นฐานร่วมด้วยหรือไม่ เช่น สิทธิ์ประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากภาครัฐ  หากท่านจะใช้สิทธิ์เหล่านี้ร่วมด้วย ท่านก็จะสามารถประหยัดเบี้ยประกันได้ด้วยเช่นกัน
  3. ความคุ้มครองของประกันสุขภาพแต่ละแบบไม่เหมือนกันต้องพิจารณา ข้อมูล รายละเอียดความคุ้มครองให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพในปัจจุบันมี 2 แบบ มีข้อดีแตกต่างกัน

  1. แบบแยกรายการ เป็นแบบที่บริษัทประกันจะระบุวงเงินความคุ้มครองมาให้ ลูกค้าต้องจ่ายส่วนเกินจากตารางความคุ้มครอง ข้อดีคือ เบี้ยประกันถูกกว่าแบบเหมาจ่าย
  2. แบบเหมาจ่าย เป็นแบบความคุ้มครองที่ระบุวงเงินค่ารักษาแบบเหมา (ไม่แยกตามรายการ ) แต่ยังคงจำกัดค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล และค่าแพทย์รักษา หากเกินวงเงินที่ระบุ ลูกค้าต้องจ่ายส่วนเกิน แต่ก็เป็นเงินจำนวนไม่มากนัก หากเทียบกับแบบแยกรายการ แบบประกันแบบเหมาจ่ายนี้เหมาะกับ คนที่ไม่ใช้ประกันพื้นฐานร่วมด้วย และ ต้องการเข้ารักษากับโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลแพงกว่า เมื่อมีวงเงินความคุ้มครองสูง ก็ย่อมส่งผลให้ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพง
  • เบี้ยประกันสุขภาพเป็นเบี้ยประกันที่มีอายุความคุ้มครองแบบปีต่อปี และเบี้ยประกันเป็นเบี้ยสูญเปล่า และเป็นเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ (บางบริษัท ปรับเพิ่มทุกปี บางบริษัทปรับทุก ๆ 5 ปี) 
  • อายุที่รับประกัน (แรกเข้า) 1 เดือน - 60 ปี ต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 80 - 85 ปี
  • ความคุ้มครอง  กรณีอุบัติเหตุเริ่มคุ้มครองทันทีหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ   ส่วนกรณีเจ็บป่วยจะเริ่มมีความคุ้มครองหลังจากกรมธรรม์อนุมัติแล้ว 30 วัน โดยจะไม่คุ้มครองบางโรค เช่น ต้อกระจก โรคภายในสตรี  ไส้เลื่อน ต่อมทอมซิล (กรุณาดูรายละเอียดในกรมธรรม์) และจะเริ่มคุ้มครองทุกโรคหลังจากกรมธรรม์อนุมัติแล้ว 120 วัน
  • ข้อยกเว้นต่าง ๆ เช่น การนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล การรักษาทางจิต การพยายามฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร การทำฟัน และ อื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งท่านควรได้ทราบก่อนการทำประกัน หรือเบิกค่าสินไหม
เนื่องจาก เงื่อนไขความคุ้มครองมีความซับซ้อน และมีรายละเอียดมาก  และควรเปรียบเทียบจากหลายบริษัทไม่ควรพิจารณาจากราคาเพียงอย่างเดียว เสียเวลาสักนิดจะได้ไม่คิดเสียใจภายหลัง เพราะหากซื้อประกันสุขภาพไปแล้ว และต่อมาภายหลังต้องการเปลี่ยนบริษัทหรือเพิ่มความความคุ้มครอง ก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้เนื่องจากสุขภาพของท่านที่เปลี่ยนไป  

หากท่านต้องการข้อมูลเพื่อการพิจารณาสินค้า หรือต้องการรายละเอียดของสินค้า สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่ line : @Planningist  หรือ โทร. 090-649-0409 

อณัญญา วิศาลศาสตร์ 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
Planningist ช่วยคุณวางแผนอนาคตอย่างมั่นคง ด้วยแผนการเงินที่มั่งคั่ง
P

Author Image

About Planningist Blog
เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ให้คำแนะนำ ปรึกษาและวางแผน ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ วางแผนการออม วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนการลงทุน วางแผนคุ้มครองโรคร้ายแรง และคุ้มครองการขาดรายได้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำผลิตภัณฑ์ UNIT LINK วางแผนส่งมอบมรดก วางแผนภาษีมรดก เลขที่ใบอนุญาตติตด่อกับนักลงทุน IC LICENSE 032479

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น