วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการเงินอาจไม่สำเร็จเพราะมีรูรั่ว

0


เป้าหมายการเงินอาจไม่สำเร็จเพราะมีรูรั่ว

หลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ แล้วสามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่ก็มีหลาย ๆ ครั้งที่เป้าหมายนั้น ๆ อาจจะไม่บรรลุตามที่ตั้งใจไว้  อาจจะเป็นเพราะการวางแผนนั้นๆ มีอุดรูรั่วทางการเงินที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่

รูรั่วทางการเงินที่พูดถึง คือ ความเสี่ยงจากการที่ต้องสูญเสียเงินออม หรือ การสูญเสียความสามารถในการหารายได้ ในระยะหนึ่ง หรือ ตลอดไป  ความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่

  1. ค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยรุนแรง ยาวนาน เรื้อรัง
  2. อุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะสำคัญ
  3. โรคร้ายแรงต่าง ๆ
  4. ทุพพลภาพ หรือ พิการ

รูรั่วเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลให้แผนการเงินที่ตั้งใจไว้ ไม่สามารถบรรลุได้ในระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือ อาจจะไม่สามารถบรรลุได้อีกเลย และอาจส่งผลต่อบุคคลในครอบครัวที่ต้องเสียสละ ชีวิตและอนาคตของเค้าเหล่านั้นด้วย

การอุดรูรั่ว คือการโอนย้าย ความเสี่ยง Risk Management ไปให้บริษัทประกันภัย เพื่อดูแลความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเป็นเงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างความคุ้มครองหรือเกราะกำบังปกป้องแผนการเงิน และคนที่เรารัก เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงกับเราด้วย


ประกันมีหลายประเภท แยกแบบเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้
  • ประกันชีวิต คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
  • ประกันสุขภาพ ชดเชยรายได้ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
  • ประกันทรัพย์สิน เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัยที่อยู้อาศัย ประกันเดินทาง 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน  มีประกันหลากหลายรูปแบบให้เลือก หากจะเลือกให้เหมาะสมกับความคุ้มครองที่เราต้องการ  อาจต้องใช้เวลาในการค้นหาคัดเลือกสินค้าที่ถูกต้อง และคุ้มราคาที่สุด หลาย ๆ ครั้งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสให้คำแนะนำปรึกษากับลูกค้าหลาย ๆ ท่าน พบว่า ลูกค้าซื้อประกันโดยขาดข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ทำให้เสียเงินไปจำนวนมาก เนื่องจากประกันเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และต้องได้รับคำอธิบาย ถึงสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและข้อยกเว้นต่าง ๆ

ดังนั้น Planningist แพลนนิ่งจิส จึงมีผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คำปรึกษา ค้นหาสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของคุณได้ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี

สนใจนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษา 30 นาทีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ 

รับคำปรีกษาฟรี
กดที่นี่ หรือ แสกน QR Code นี้
อณัญญา วิศาลศาสตร์
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
ใบอนุญาตประกันชีวิต เลขที่ 4301048907
ใบอนุญาตติดต่อกับนักลงทุน เลขที่ 032479
Author Image

About Planningist Blog
เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ให้คำแนะนำ ปรึกษาและวางแผน ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ วางแผนการออม วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนการลงทุน วางแผนคุ้มครองโรคร้ายแรง และคุ้มครองการขาดรายได้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำผลิตภัณฑ์ UNIT LINK วางแผนส่งมอบมรดก วางแผนภาษีมรดก เลขที่ใบอนุญาตติตด่อกับนักลงทุน IC LICENSE 032479

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น