วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการเงินอาจไม่สำเร็จเพราะมีรูรั่ว

0


เป้าหมายการเงินอาจไม่สำเร็จเพราะมีรูรั่ว

หลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ แล้วสามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่ก็มีหลาย ๆ ครั้งที่เป้าหมายนั้น ๆ อาจจะไม่บรรลุตามที่ตั้งใจไว้  อาจจะเป็นเพราะการวางแผนนั้นๆ มีอุดรูรั่วทางการเงินที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่

รูรั่วทางการเงินที่พูดถึง คือ ความเสี่ยงจากการที่ต้องสูญเสียเงินออม หรือ การสูญเสียความสามารถในการหารายได้ ในระยะหนึ่ง หรือ ตลอดไป  ความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่

  1. ค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยรุนแรง ยาวนาน เรื้อรัง
  2. อุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะสำคัญ
  3. โรคร้ายแรงต่าง ๆ
  4. ทุพพลภาพ หรือ พิการ

รูรั่วเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลให้แผนการเงินที่ตั้งใจไว้ ไม่สามารถบรรลุได้ในระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือ อาจจะไม่สามารถบรรลุได้อีกเลย และอาจส่งผลต่อบุคคลในครอบครัวที่ต้องเสียสละ ชีวิตและอนาคตของเค้าเหล่านั้นด้วย

การอุดรูรั่ว คือการโอนย้าย ความเสี่ยง Risk Management ไปให้บริษัทประกันภัย เพื่อดูแลความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเป็นเงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างความคุ้มครองหรือเกราะกำบังปกป้องแผนการเงิน และคนที่เรารัก เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงกับเราด้วย


ประกันมีหลายประเภท แยกแบบเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้
  • ประกันชีวิต คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
  • ประกันสุขภาพ ชดเชยรายได้ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
  • ประกันทรัพย์สิน เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัยที่อยู้อาศัย ประกันเดินทาง 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน  มีประกันหลากหลายรูปแบบให้เลือก หากจะเลือกให้เหมาะสมกับความคุ้มครองที่เราต้องการ  อาจต้องใช้เวลาในการค้นหาคัดเลือกสินค้าที่ถูกต้อง และคุ้มราคาที่สุด หลาย ๆ ครั้งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสให้คำแนะนำปรึกษากับลูกค้าหลาย ๆ ท่าน พบว่า ลูกค้าซื้อประกันโดยขาดข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ทำให้เสียเงินไปจำนวนมาก เนื่องจากประกันเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และต้องได้รับคำอธิบาย ถึงสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและข้อยกเว้นต่าง ๆ

ดังนั้น Planningist แพลนนิ่งจิส จึงมีผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คำปรึกษา ค้นหาสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของคุณได้ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี

สนใจนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษา 30 นาทีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ 

รับคำปรีกษาฟรี
กดที่นี่ หรือ แสกน QR Code นี้
อณัญญา วิศาลศาสตร์
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
ใบอนุญาตประกันชีวิต เลขที่ 4301048907
ใบอนุญาตติดต่อกับนักลงทุน เลขที่ 032479
Author Image

About Planningist Blog
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น