วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

UNIT LINK ประกันรูปแบบใหม่ DIY INSURANCE

0UNIT LINK ประกันรูปแบบใหม่ 
ประกันชีวิตที่คุณออกแบบเองได้


ประกันที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้  UNIT LINK หรือ INVESTMENT LINK หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน มีจำหน่ายในไทยตั้งแต่ปี 2009 (พ.ศ. 2552)  โดยสินค้ามีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปจากสินค้าประกันที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างมาก


UNIT LINK เป็นกรมธรรม์ที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการตลอดช่วงชีวิตของผู้เอาประกัน    
เป็นกรมธรรม์ลูกผสมระหว่างประกันชีวิตและการลงทุนผ่านกองทุนรวม  และสามารถนำไปใช้วางแผนการเงินได้หลายวัตถุประสงค์ในกรมธรรม์เล่มเดียว เช่น
  • การวางแผนปกป้องภาระหนี้สิน
  • การวางแผนคุ้มครองรายได้
  • การวางแผนการเก็บออมอย่างมีระบบ
  • การวางแผนการส่งมอบทรัพย์สินเงินสด
  • โครงการคุ้มครองการศึกษาบุตร
  • การวางแผนประกันสุขภาพระยะยาว
  • การวางแผนเกษียณ
เนื่องจากกรมธรรม์มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจและมีการลงทุนมาเกี่ยวข้อง  UNIT LINK จึงถูกจำกัดการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนที่มีใบอนุญาต IC License จาก กลต. เท่านี้น  ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีจำนวนน้อยมาก หากเทียบกับจำนวนตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป  จึงทำให้สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก   

หากท่านมีความสนใจ  สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอรับคำปรึกษา และแนะนำการออกแบบประกันให้กับท่านและครอบครัวได้ เรายินดีส่งตัวอย่างแผนการเงินให้ท่านพิจารณาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่ประชาชนในวงกว้าง   หรือดูรายละเอียดเบื้องต้นโดยกดที่ link ด้านล่าง หรือ โทร. 090-649-0409 หรือ @Planningist

ตัวอย่างการออกแบบวางแผนปกป้องภาระหนี้สิน

ตัวอย่างการออกแบบประกันสุขภาพระยะยาวแบบเบี้ยคงที่
ติดต่อเรา กดที่นี่


อณัญญา วิศาลศาสตร์
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 4301048907 
เลขที่ใบอนุญาตติดต่อกับผู้ลงทุน IC License 032479
Planningist ช่วยคุณวางแผนอนาคตอย่างมั่นคง ด้วยแผนการเงินที่มั่งคั่ง


Author Image

About Planningist Blog
เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ให้คำแนะนำ ปรึกษาและวางแผน ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ วางแผนการออม วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนการลงทุน วางแผนคุ้มครองโรคร้ายแรง และคุ้มครองการขาดรายได้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำผลิตภัณฑ์ UNIT LINK วางแผนส่งมอบมรดก วางแผนภาษีมรดก เลขที่ใบอนุญาตติตด่อกับนักลงทุน IC LICENSE 032479

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น